Delmål 4: Högt anseende och status

Järva ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med egen identitet. I frågor som är av gemensamt intresse kan föreningen bli en stark röst Järva i förhållande till andra aktörer. Det kan ske genom informationsspridning om trygghetsarbete och uppnådda resultat, både på lokal och regional nivå, för boende, företag, genom seminarier, föreläsningar, studiebesök press och etermedia.

Seminarieverksamhet

Fastighetägare i Järva håller regelbundna seminarier och föreläsningar för medlemmarnas personal med aktuella ämnen.

Externa besök

Fastighetsägare i Järva har besökts av flera externa organisationer. Bland dessa finns bland andra professor McCrie från University of Justice i New York, fastighetsbolaget Foyer Remois i Reims Frankrike, Metropolitan police (London), Bäckby fastighetsägare, MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) m.fl.

Publika presentationer

Som ett led i att sprida kunskapen om föreningen och lyfta fokus på Järva och det positiva arbete som sker deltar föreningen på föreläsningar och konferenser.
Developed by Bob Reklambyrå AB