Delmål 3: Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Fastighetsägare i Järva ska tillsammans med våra medlemmar verka för en positiv utveckling av Järva. Det berör infrastruktur-, stadsbyggnads- samt stadsplanefrågor och sker främst genom bevakning av frågorna, remisser eller och uppvakning av ägare av dessa frågor.

Fastighetsgränser

En viktig grund för samarbete mellan fastighetsägare är att veta hur gränserna mellan fastigheter är dragna. Gränsdragningen mellan olika fastighetsägare har på flera håll varit oklar varför den nu kartlagts. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB