Stockholmsvärdar

Värdarna arbetar med att städa och har även till uppgift att rapportera skrotbilar, illegala sopdumpningsplatser, klotter och skadegörelse. Under vinterhalvåret arbetar värdarna även med att sanda och att hacka bort is kring hållplatser, gångvägar och trappor. Värdarna arbetar alla veckans dagar förutom lördagar. Det praktiska arbetet drivs i hela staden av Trafikkontoret. Den stora fördelen med projektet är att ingen hänsyn behöver tas till fastighetsgränser utan städningen sker där behovet är störst.

Developed by Bob Reklambyrå AB