Järva återvinningsteam

Fastighetsägare i Järva erbjuder sedan 2008 en kompletterande städ- och sorteringstjänst till den gemensamma avfallsentreprenaden.
Medlemmarna konstaterade att renhållningsföretagen inte var tillräckligt noggranna med städningen i samband med avfallshämtningen.

Järva återvinningsteam är lokalt rekryterade samt utbildande i samarbete med Stockholm stads Rekryteringsprogram. Genom att teamet har lokal förankring i området och är bekanta med många boende samt talar flera språk så kan information kring avfallsfrågorna lättare förstås.

Teamet städar i och kring medlemmarnas miljörum sju dagar i veckan, i totalt över 100 miljörum. I dag är 17 medlemmar anslutna till tjänsten med tillsammans cirka 13 500 lägenheter. Förutom städning sorterar de avfall och informerar boende om sortering och återvinning. Järva återvinningsteam är dessutom extra ögon i bostadsområdet och de håller regelbunden kontakt med Järvaväktarna

 

Developed by Bob Reklambyrå AB