Delmål 2: Tilltalande fysisk miljö

Vårt andra delmål handlar om att förbättra Järvas yttre miljö. För att göra det erbjuder vi medlemmarna ett flertal aktiviteter och entreprenader att delta i.

Järva återvinningsteam

Fastighetsägare i Järva erbjuder sedan 2008 en kompletterande städ- och sorteringstjänst till den gemensamma avfallsentreprenaden. Läs mer här

Gemensam avfallsentreprenad

Insamlingstjänsten bygger på en funktionsupphandling där leverantören tar ansvar för miljöutrymmet. De boende ska hela tiden ha möjlighet att slänga grovsopor utan att det får bli överfullt. Hämtning kan därför ske olika antal gånger i veckan. Läs mer här

Stockholmsvärdar

Värdarna arbetar med att städa och har även till uppgift att rapportera skrotbilar, illegala sopdumpningsplatser, klotter och skadegörelse. Under vinterhalvåret arbetar värdarna även med att sanda och att hacka bort is kring hållplatser, gångvägar och trappor. Värdarna arbetar alla veckans dagar förutom lördagar. Det praktiska arbetet drivs i hela staden av Trafikkontoret. Den stora fördelen med projektet är att ingen hänsyn behöver tas till fastighetsgränser utan städningen sker där behovet är störst.
Developed by Bob Reklambyrå AB