Våld i nära relation

Detta är ett vanligt brott som dessvärre drabbar många boende även på Järva. Personal från fastighetsägare kan hjälpa till att motverka dessa brott.

Att arbeta mot våld inom familjen kan på sikt bidra till ett tryggare boende både för den utsatta individen och för grannarna.
De flesta familjer löser sina konflikter med hjälp av fredliga diskussioner. Men det är inte ovanligt att man som till exempel förälder eller make utnyttjar sin maktposition och genom kränkningar och våld tvingar en annan familjemedlem till lydnad.
Genom att vara uppmärksam på olika tecken och varningssignaler kan man som utomstående försöka att identifiera problemet och bidra med hjälp. Det finns många olika frivilligorganisationer som kan ge tips och stöd.

Ser någon i förvaltningsorganisationen dessa signaler bör följande göras:
•    Kontakta den/de boende och analysera svårighetsgraden
•    Kontakta socialen och
•    Om det är enkvinna som utsatts för våld ge information om olika kvinnojourer (Se PDF)
•    Är det ett barn kontakta socialtjänstens handläggare

Developed by Bob Reklambyrå AB