Kamerabevakning

Kameraövervakning blir alltmer populärt och kan i vissa fall vara ett välfungerande brottsförebyggande verktyg. Användning av övervakningskameror regleras enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer gärna mer information om kamerabevakning i och i anslutning till flerbostadshus i vägledningen som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram.

Kamerabevakning – vägledning för behandling av personuppgifter

 

 

 

Developed by Bob Reklambyrå AB