Brottsplatskartor

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik tar Fastighetsägare i Järva fram brottsplatskartor för de olika stadsdelarna i Järva.Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av kartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.
Brottsplatskartorna samlas på denna sida.

Brottsplatskartor 2018

Södra Järva

Norra Järva

Brottsplatskartor 2017

Hjulsta

Tensta

Rinkeby (utan våldsbrott)

Rinkeby (våldsbrott utomhus)

Akalla

Husby

Kista bostadsområde

Brottsplatskartor 2016

Hjulsta

Tensta

Rinkeby

Akalla

Husby

Kista bostadsområde

Brottsplatskartor 2015

Akalla

Husby

Kista

Rinkeby

Tensta

Hjulsta

Developed by Bob Reklambyrå AB