Delmål 1: Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Fastighetsägare i Järva arbetar med en rad olika projekt och verksamheter vars syfte är att öka den upplevda tryggheten i Järva. Läs mer om bl.a. trygghetsbesiktningar, gemensam bevakning och gemensam parkeringsövervakning nedan

Brottsplatskartor

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik tar Fastighetsägare i Järva fram brottsplatskartor för de olika stadsdelarna i Järva.Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av kartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.
Brottsplatskartorna samlas på denna sida.

Läs mer här

Kamerabevakning

Kameraövervakning blir alltmer populärt och kan i vissa fall vara ett välfungerande brottsförebyggande verktyg. Användning av övervakningskameror regleras enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer gärna mer information om kamerabevakning i och i anslutning till flerbostadshus i vägledningen som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram. Kamerabevakning - vägledning för behandling av personuppgifter Läs mer här

Bevakning – Järvas Trygghetsvärdar

Järvas Trygghetsvärdar, även kallade Järvaväktarna, fyller en viktig roll för tryggheten i stadsdelarna. Sedan 2009 finns Järvaväktarna i samtliga Järvas stadsdelar för områdets trygghet. Målet med en gemensam bevakning är att kostnadseffektivisera bevakningsuppdraget och att få en gemensam bevakningspolicy där väktarna ska kunna göra insatser där de bäst behövs utan hinder för fastighetsägargränser. Läs mer här

Parkering

En hög andel av alla brott som anmäls på Järva är bilrelaterade. Utsattheten för dessa brott skapar generellt en ökad otrygghet i bostadsområden. För att motverka detta arbetar Fastighetsägare i Järva aktivt med parkeringsfrågor. Läs mer här

Trygghetsbesiktningar/trygghetscertifiering

Besiktningar utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i medlemmarnas fastigheter. Fastighetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen, Rågsved och Hässelby/Vällingby har utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Läs mer här

Våld i nära relation

Detta är ett vanligt brott som dessvärre drabbar många boende även på Järva. Personal från fastighetsägare kan hjälpa till att motverka dessa brott. Läs mer här

Belysning som brottsförebyggande åtgärd

En väl genomtänkt belysning påverkar uppfattningen av trygghet på ett positivt sätt. Dessutom kan energiåtgången minskas kraftigt vid val av rätt belysning och dess styrning. Läs mer här

Långtidsuppställda fordon

Fastighetsägare i Järva har tecknat ett avtal med Trafikkontoret som säkerställer att processen från anmälan av trolig skrotbil till bortforsling tidsmässigt kraftigt reduceras.
Developed by Bob Reklambyrå AB