Vår verksamhet

Fastighetsägare i Järva har till uppgift att skapa en plattform för fastighetsägarna i nordvästra delarna av Stockholm och är organisationen för hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett tryggare boende. Det övergripande målet för Fastighetsägare i Järva är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter på Järva.


För att göra det arbetar vi med fyra stycken verksamhetsmål:

1. Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

2. Tilltalande fysisk miljö

3. Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

4. Högt anseende och status

Föreningen arbetar på flera nivåer, dels skapar föreningen med övergripande upphandlingar och projekt värden som tillförs alla fastighetsägare på Järva, dels skapar föreningen geografiskt avgränsade fokus-områden. Modellen för den lokala verksamheten är BID, Business Improvement Distrikt som är nordamerikansk modell för samarbete som bedömts vara intressant för oss. En BID skapas av de lokala fastighetsägarna men även andra intressenter är välkomna. De övergripande lösningarna och entreprenaderna blir en integrerad del i det lokala arbetet i området.

Developed by Bob Reklambyrå AB