Styrelsen

Ledamöter

Åsa Steen, Ordf.
Svenska Bostäder AB
asa.steen@svenskabostader.se
Helena Olsson, v. Ordf.
Fastighetsägarna Stockholm
helena.olsson@fastighetsagarna.se
Linda Jansson
Hembla
linda.jansson@hembla.se
Claes Göthman 
SKB
claes.gothman@skb.org
Lars Björk
Familjebostäder AB
lars.bjork@familjebostader.com
Bela Johansson
Brf Porkala
cinculina@hotmail.se
Mats Carinder
FastPartner
mats.carinder@fastpartner.se
Karl-Johan Lindahl
HSB
karl-johan.lindahl@hsb.se
Ylva Forslund
Einar Mattsson
ylva.forslund@einarmattsson.se
Christer Pettersson
Brf Björnö
chp@bredband.net
Roger Larsson
Stockholmshem AB
roger.larsson@stockholmshem.se
Henrik Källåker
Victoria Park AB
henrik.kallaker@vpforvaltning.se

Adjungerande

Niclas Andersson
Lokalpolisområde Rinkeby
niclas.andersson@polisen.se
Ulla Thorslund
Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning
ulla.thorslund@stockholm.se
Fredrik Jurdell
Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning
fredrik.jurdell@stockholm.se
Stefan Mattsson
Svenska Bostäder
stefan.mattsson@svenskabostader.se

Styrelsen

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft.
Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby- Kista samt Spånga – Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.

 

 

 

 

Developed by Bob Reklambyrå AB