Styrelsen

Ledamöter

Pelle Björklund, Ordf.
Svenska Bostäder AB
pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Helena Olsson, v. Ordf.
Fastighetsägarna Stockholm
helena.olsson@fastighetsagarna.se
Joe Martarian
D. Carnegie & Co.
joe.martarian@dcarnegie.se
Claes Göthman 
SKB
claes.gothman@skb.org
Lars Björk
Familjebostäder AB
lars.bjork@familjebostader.com
Bela Johansson
Brf Porkala
cinculina@hotmail.se
Mats Carinder
FastPartner
mats.carinder@fastpartner.se

Suppleanter

Ylva Forslund
Einar Mattsson
ylva.forslund@einarmattsson.se
Roger Larsson
Stockholmshem AB
roger.larsson@stockholmshem.se
Per Ekelund
Victoria Park AB
per.ekelund@victoriapark.se

Adjungerande

Niclas Andersson
Järva lokalpolisområde
niclas.andersson@polisen.se
Ulla Thorslund
Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning
ulla.thorslund@stockholm.se
Per Kjellander
Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning
per.kjellander@stockholm.se

Styrelsen

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft.
Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby- Kista samt Spånga – Tensta, Polisen genom närpolisen Norra Järva samt Södra Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.

Viktiga samverkans forum

Föreningen medverkar i en viktig samverkansform inom Järva:

Järva-andan

När det blev oroligt i Järva julen 2007, med smällare och fyrverkerier i tunnelbanan och annat, sökte stadsdelsförvaltningarna, polis och SL hjälp hos föreningar och moskéer i stadsdelen. I det nätverk av goda krafter som då skapades medverkar föreningen. Närverket har ett tydligt mål att skapa ökad trivsel och trygghet.
Alla föreningar, organisationer, företag och myndigheter är välkomna att bli medlemmar och. I nätverkets arbetsgrupper. Det är i arbetsgrupperna som Järva-Andan lever.Arbetet hålls sedan ihop av en ledningsgrupp

 

Kontakt: Kjell Lindahl, Rinkeby-Kista SDF

 

 

Developed by Bob Reklambyrå AB