Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Spadkalas i Rinkeby

Lördagen den 25 augusti var det spadkalas för byggstarten av Rinkebystråket vid Rinkeby Torg. Tillställningen var lyckad med mycket människor som rörde sig i området och njöt av bl.a. Läs mer här

Studieresa till Holland

Styrelsen för Fastighetsägare i Järva har i juni varit på studiebesök i Holland. Under resan studerades exempel på situationell och social brottsprevention med fokus på att motverka bostadsinbrott. Besöket var lyckat och gav nya idéer. Läs mer här

Samrådsmöte Saimaparken

Tisdagen den 18 juni hölls ett samrådsmöte mellan representanter från Trafikkontoret och boende vid Saimaparken. Parken kommer att rustas upp med start efter sommaren. Vid samrådsmötet drogs planerna och de boende fick möjlighet att tycka till. Läs mer här

Järvaveckor i Kulturhuset

Den andra maj är det premiär för temaveckor om Järva i Kulturhuset. Utställningen äger rum i Stockholm byggers utställningslokal vid gatuplan i Kulturhuset. Under sex veckor kommer utställningen att visa aktuella byggprojekt i Järvaområdet. Läs mer här

Lyckad satsning på värdeskåp i Järva

Tidningen Norra sidan kom den 22/2 2013 ut med en artikel om installationen av säkerhetsskåp och portlås söder om Tensta Allé. Installationen av säkerhetsskåpen har fått en enorm genomslagskraft och i Familjebostäders lägenheter kan man se en minskning av bostadsinbrott med hela 70 procent under år 2012. Läs mer här

Mopedinventering under våren

Under våren kommer en mopedinventering att äga rum i Järva. Syftet är att minska buskörning med moped och bil på gång- och cykelvägar. För mer information kontakta henrik.larsson@jarvafast.se Läs mer här

Fastighetsägare i Järva lanserar en ny hemsida

Hemsidan kommer att fungera som föreningens primära källa för informationsspridning. Våra medlemmar har möjlighet att logga in på en intern del där information om våra olika projekt och verksamheter finns tillgänglig. Läs mer här

Frukostseminarium om belysning

Tisdagen den 6 november arrangerade Fastighetsägare i Järva ett frukostseminarium om belysning. Under seminariet fick deltagarna lära sig mer om grundläggande tankesätt när det gäller belysningsplanering och den kostnadseffektiva teknik som finns tillgänglig idag. Läs mer här

Råttor i flerbostadshus

Intresse- och branchorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram broschyren Effektiv råttbekämpning. Skriften ska fungera som ett stöd för fastighetsägare och ge råd om vad man kan göra för att förhindra att råttor tar sig in i flerbostadshus. Läs mer här

Remissvar vision Järva 2030

Föreningen har lämnat ett remissvar till stadens Vision Järva år 2030. Läs hela remissvaret: Remissvar Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB