Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Lyckad satsning på värdeskåp i Järva

Tidningen Norra sidan kom den 22/2 2013 ut med en artikel om installationen av säkerhetsskåp och portlås söder om Tensta Allé. Installationen av säkerhetsskåpen har fått en enorm genomslagskraft och i Familjebostäders lägenheter kan man se en minskning av bostadsinbrott med hela 70 procent under år 2012. Läs mer här

Mopedinventering under våren

Under våren kommer en mopedinventering att äga rum i Järva. Syftet är att minska buskörning med moped och bil på gång- och cykelvägar. För mer information kontakta henrik.larsson@jarvafast.se Läs mer här

Fastighetsägare i Järva lanserar en ny hemsida

Hemsidan kommer att fungera som föreningens primära källa för informationsspridning. Våra medlemmar har möjlighet att logga in på en intern del där information om våra olika projekt och verksamheter finns tillgänglig. Läs mer här

Frukostseminarium om belysning

Tisdagen den 6 november arrangerade Fastighetsägare i Järva ett frukostseminarium om belysning. Under seminariet fick deltagarna lära sig mer om grundläggande tankesätt när det gäller belysningsplanering och den kostnadseffektiva teknik som finns tillgänglig idag. Läs mer här

Råttor i flerbostadshus

Intresse- och branchorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram broschyren Effektiv råttbekämpning. Skriften ska fungera som ett stöd för fastighetsägare och ge råd om vad man kan göra för att förhindra att råttor tar sig in i flerbostadshus. Läs mer här

Remissvar vision Järva 2030

Föreningen har lämnat ett remissvar till stadens Vision Järva år 2030. Läs hela remissvaret: Remissvar Läs mer här

Järva-Andan

Föreningen var en av de första att bli medlem i Järva-Andan. Nätverket ska fungera som en plattform för goda krafter att samverka där målet är att tillsammans skapa hemkänsla, trivsel och trygghet. Läs mer här

Belysning och trygghet i Hallonbergen, Sundbyberg

Sundbybergs stads största fastighetsägare Fastighets AB Förvaltaren har gjort ett omfattande belysningsarbete för att öka tryggheten i Hallonbergen. Drygt 19 miljoner kronor har  satsats på ny belysning och resultatet var imponerande. Läs mer här

Skydda dig mot bränder

Brandmästare Stefan Wittberg på Kista brandstation har sammanställt några punkter att tänka på för att undvika brand i bostaden. Det går även att ladda hem information om råd och regler kring fyrverkerier på olika språk. Läs mer här

Felguide

Järva-Andan har sammanställt en guide för var man kan vända sig om man har frågor eller vill rapportera fel och brister i den yttre miljön. Genom att sprida guiden bidrar vi till att skapa ett bättre Järva! Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB