Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Fulltaligt kansli

Karin Göransson är sedan den 1 oktober tillbaka från föräldraledigheten, om än på 50%. Detta gör att Fastighetsägare i Järva har möjlighet att öka takten i arbetet med bl.a. platsfokus i de olika stadsdelarna. Läs mer här

Ny parkeringsentreprenad i Järva

Den första juni påbörjade APCOA/Europark den nya entreprenaden för parkeringsövervakning och biljettautomater i Järva. Entreprenaden omfattar drygt 10 000 parkeringsplatser och 60 biljettautomater hos 19 fastighetsägare. Huvudsyftet med uppdraget är att se till att parkeringsregleringen i områdena följs och att en god service gentemot hyresgäster och besökare upprätthålls. Läs mer här

Trygghetsvandring i Tensta

Den 25 maj hölls en trygghetsvandring i delar av Tensta. Det var god uppslutning av boende och ansvariga i området. Totalt rapporterades 54 brister in för åtgärd. Ett flertal av dessa är redan under åtgärd.Generellt sett så är det väldigt välskött och städat i hela området. Läs mer här

Utökat renhållningsarbete i Rinkeby

Från och med v. 21 kommer Stockholms stads Rinkebyvärdar att utöka sin verksamhet i Rinkeby. Rinkebyvärdarna arbetar med renhållning och informationsspridning i stadsdelen. Läs mer här

Fortsatt insats mot råttor i Rinkeby

Fastighetsägare i Järvas medlemmar samverkar med en gemensam insats mot råttbon i Rinkeby. Under v.21 kommer Anticimex att genomföra arbetet. Arbetet är en del av ett projekt för att förebygga råttor i Rinkeby. Läs mer här

Lyckad trygghetsvandring i Husby

På eftermiddagen/kvällen den 21 april genomfördes en trygghetsvandring i delar av Husby. Vandringen var lyckad med bra uppslutning av olika deltagare. Överlag var området rent och välskött, men 55 åtgärdspunkter kom med i protokollet. Läs mer här

Lättare att hitta i Tensta!

Fastighetsägare i Järva har satt upp en orienteringsskylt vid Tunnelbaneuppgången Tenstaplan. Läs mer här

Välkommen på trygghetsvandring i Husby 21 april

Läs mer här

Samråd Nystadsparken

Den 18 mars kl 18 kommer Trafikkontoret att hålla ett samråd gällande upprustningen av Nystadsparken i Akalla. Samling vid plaskdammen. Under våren 2015 börjar Nystadsparken att rustas upp med lekplats och plaskdamm. Läs mer här

Samverkan mot råttor ger effekt!

Merparten av Fastighetsägare i Järvas medlemmar i Rinkeby har gemensamt gått ihop och installerat råttfällor i avloppssystemet på 14 olika platser i stadsdelen. Fällorna placerades ut i början av oktober 2014 och har nu slagit över 300 råttor. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB