Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Brottsplatskartor 2015

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik har Fastighetsägare i Järva tagit fram brottsplatskartor för 2015 för de olika stadsdelarna i Järva. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av brottsplatskartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta. Läs mer här

Medlemsmöte i Kista

Den 16 maj genomförde Fastighetsägare i Järva ett medlemsmöte för fastighetsägare i Kista. Vi berättade om vår verksamhet och Trafikkontoret och Kista Science City fanns också på plats för att informera om vilka satsningar som genomförs i området. Läs mer här

Trygghetsvandring i Rinkeby den 10 maj

Den 10 maj genomfördes en trygghetsvandring i Rinkeby. Vandringen gick igenom delar av D Carnegies bestånd i området samt stadsdelens gång- och cykelvägar. Under vandringen kunde vi konstatera att det dessvärre var ganska skräpigt på sina håll. Läs mer här

Trygghetsvandring i Akalla

Den 19 april genomfördes en trygghetsvandring i Akalla kring brf Imatra, brf Trädgårdsstaden och Akalla gård. Totalt rapporterades 20 brister in till berörda fastighetsägare för åtgärd. Läs mer här

Trygghetsvandring i Tensta

Den 13 april genomfördes en trygghetsvandring i Tensta tillsammans med boende, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningen och Polisen. Överlag såg det bra ut i området. Totalt rapporterades 33 olika brister in för åtgärd hos berörda parter. Läs mer här

Utveckling och uppdatering av trygghetschecklista

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med några av Sveriges främsta brottsförebyggare vidareutvecklat vår trygghetschecklista som används vid besiktningar av fastigheter. Trygghetsbesiktningar av fastigheter är en medlemsförmån som vi erbjuder våra medlemmar för att minska brott och öka tryggheten för boende. Läs mer här

Bussenhusskolan ersätts med bostäder

Nu är rivningen av Bussenhusskolan inne i slutskedet. Här planeras byggnationen av ca 110 hyreslägenheter. För mer information se: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Tensta-kvarteret-Ledinge1/ Läs mer här

Fastighetsägare i Järva projektleder samverkan i Kista

Sedan en tid tillbaka har det funnits en efterfrågan på samordning kring stadsmiljön i Kista. Kista Science City AB vill gärna ha en samverkan kring att hålla rent och snyggt i stadsdelen, samt att få en möjlighet att lyfta frågor som rör den yttre miljön i ett effektivt forum. Läs mer här

Skylt för att förebygga matning av fåglar

I mitten av november monterades en skylt för att förebygga matning av fåglar upp vid Rinkeby torg. Detta är en del av en större satsning från centrumägaren Fastpartner för att minska närvaron av duvor på torget. Läs mer här

Trygghetsvandringar i november

Under början av november har Fastighetsägare i Järva tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Tensta. Vandringarna var välbesökta och resulterade i protokoll med brister som skickas till berörda fastighetsägare och aktörer. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB