Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Skylt för att förebygga matning av fåglar

I mitten av november monterades en skylt för att förebygga matning av fåglar upp vid Rinkeby torg. Detta är en del av en större satsning från centrumägaren Fastpartner för att minska närvaron av duvor på torget. Läs mer här

Trygghetsvandringar i november

Under början av november har Fastighetsägare i Järva tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Tensta. Vandringarna var välbesökta och resulterade i protokoll med brister som skickas till berörda fastighetsägare och aktörer. Läs mer här

Fulltaligt kansli

Karin Göransson är sedan den 1 oktober tillbaka från föräldraledigheten, om än på 50%. Detta gör att Fastighetsägare i Järva har möjlighet att öka takten i arbetet med bl.a. platsfokus i de olika stadsdelarna. Läs mer här

Ny parkeringsentreprenad i Järva

Den första juni påbörjade APCOA/Europark den nya entreprenaden för parkeringsövervakning och biljettautomater i Järva. Entreprenaden omfattar drygt 10 000 parkeringsplatser och 60 biljettautomater hos 19 fastighetsägare. Huvudsyftet med uppdraget är att se till att parkeringsregleringen i områdena följs och att en god service gentemot hyresgäster och besökare upprätthålls. Läs mer här

Trygghetsvandring i Tensta

Den 25 maj hölls en trygghetsvandring i delar av Tensta. Det var god uppslutning av boende och ansvariga i området. Totalt rapporterades 54 brister in för åtgärd. Ett flertal av dessa är redan under åtgärd.Generellt sett så är det väldigt välskött och städat i hela området. Läs mer här

Utökat renhållningsarbete i Rinkeby

Från och med v. 21 kommer Stockholms stads Rinkebyvärdar att utöka sin verksamhet i Rinkeby. Rinkebyvärdarna arbetar med renhållning och informationsspridning i stadsdelen. Läs mer här

Fortsatt insats mot råttor i Rinkeby

Fastighetsägare i Järvas medlemmar samverkar med en gemensam insats mot råttbon i Rinkeby. Under v.21 kommer Anticimex att genomföra arbetet. Arbetet är en del av ett projekt för att förebygga råttor i Rinkeby. Läs mer här

Lyckad trygghetsvandring i Husby

På eftermiddagen/kvällen den 21 april genomfördes en trygghetsvandring i delar av Husby. Vandringen var lyckad med bra uppslutning av olika deltagare. Överlag var området rent och välskött, men 55 åtgärdspunkter kom med i protokollet. Läs mer här

Lättare att hitta i Tensta!

Fastighetsägare i Järva har satt upp en orienteringsskylt vid Tunnelbaneuppgången Tenstaplan. Läs mer här

Välkommen på trygghetsvandring i Husby 21 april

Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB