Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Trygghetsvandring i Tensta

Den 13 april genomfördes en trygghetsvandring i Tensta tillsammans med boende, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningen och Polisen. Överlag såg det bra ut i området. Totalt rapporterades 33 olika brister in för åtgärd hos berörda parter. Läs mer här

Utveckling och uppdatering av trygghetschecklista

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med några av Sveriges främsta brottsförebyggare vidareutvecklat vår trygghetschecklista som används vid besiktningar av fastigheter. Trygghetsbesiktningar av fastigheter är en medlemsförmån som vi erbjuder våra medlemmar för att minska brott och öka tryggheten för boende. Läs mer här

Bussenhusskolan ersätts med bostäder

Nu är rivningen av Bussenhusskolan inne i slutskedet. Här planeras byggnationen av ca 110 hyreslägenheter. För mer information se: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Tensta-kvarteret-Ledinge1/ Läs mer här

Fastighetsägare i Järva projektleder samverkan i Kista

Sedan en tid tillbaka har det funnits en efterfrågan på samordning kring stadsmiljön i Kista. Kista Science City AB vill gärna ha en samverkan kring att hålla rent och snyggt i stadsdelen, samt att få en möjlighet att lyfta frågor som rör den yttre miljön i ett effektivt forum. Läs mer här

Skylt för att förebygga matning av fåglar

I mitten av november monterades en skylt för att förebygga matning av fåglar upp vid Rinkeby torg. Detta är en del av en större satsning från centrumägaren Fastpartner för att minska närvaron av duvor på torget. Läs mer här

Trygghetsvandringar i november

Under början av november har Fastighetsägare i Järva tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfört trygghetsvandringar i Rinkeby och Tensta. Vandringarna var välbesökta och resulterade i protokoll med brister som skickas till berörda fastighetsägare och aktörer. Läs mer här

Fulltaligt kansli

Karin Göransson är sedan den 1 oktober tillbaka från föräldraledigheten, om än på 50%. Detta gör att Fastighetsägare i Järva har möjlighet att öka takten i arbetet med bl.a. platsfokus i de olika stadsdelarna. Läs mer här

Ny parkeringsentreprenad i Järva

Den första juni påbörjade APCOA/Europark den nya entreprenaden för parkeringsövervakning och biljettautomater i Järva. Entreprenaden omfattar drygt 10 000 parkeringsplatser och 60 biljettautomater hos 19 fastighetsägare. Huvudsyftet med uppdraget är att se till att parkeringsregleringen i områdena följs och att en god service gentemot hyresgäster och besökare upprätthålls. Läs mer här

Trygghetsvandring i Tensta

Den 25 maj hölls en trygghetsvandring i delar av Tensta. Det var god uppslutning av boende och ansvariga i området. Totalt rapporterades 54 brister in för åtgärd. Ett flertal av dessa är redan under åtgärd.Generellt sett så är det väldigt välskött och städat i hela området. Läs mer här

Utökat renhållningsarbete i Rinkeby

Från och med v. 21 kommer Stockholms stads Rinkebyvärdar att utöka sin verksamhet i Rinkeby. Rinkebyvärdarna arbetar med renhållning och informationsspridning i stadsdelen. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB