Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Fastighetsägare i Järva har deltagit i konferensen Crime and Fear in Public Places

Nätverket Säkra Platser har arrangerat internationell konferens om individens rätt till trygga offentliga miljöer på KTH Som en del i att skapa tryggare och säkrare platser för alla har Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva genomfört trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby som ett försök under maj 2018. Läs mer här

Material från Trygg Stadsplanering 11 april

Seminarium Trygg stadsplanering den 11 april – samlat material Den 11 april stod systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby – Vällingby Fastighetsägare, för ett välbesökt seminarium hos värden Fastighetsägarna Stockholm. Läs mer här

Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018

Den 20 mars höll Fastighetsägare i Järva sin föreningsstämma där vi bland annat valde in Åsa Steen, Svenska Bostäder, som ny ordförande. Här nedan hittar du protokoll från föreningsstämman, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018. Läs mer här

Seminariet Trygg Stadsplanering den 10 april blir pod!

Eftersom få kan delta i seminariet Trygg Stadsplanering med inriktning mot bostadsrättsföreningar ställs kvällsseminariet den 10 april in. Istället spelar Fastighetsägarföreningarna in en podcast tillsammans med professor Bo Grönlund, Marianne Lind och Ulf Malm. Läs mer här

Fastighetsägarföreningarna arrangerar seminarium i Trygg stadsplanering

När: 10 april kl. 17.30 – 19.00 eller 11 april kl. 08.30 – 12.00 Var: Hos Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14 på Kungsholmen Fastighetsägare i Järva arrangerar tillsammans med de andra fastighetsägarföreningarna i Stockholm två intressanta seminarier kring Trygg Stadsplanering. Läs mer här

Brottsplatskartor 2017

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik tar Fastighetsägare i Järva fram brottsplatskartor för de olika stadsdelarna i Järva. Nu har vi tagit fram brottsplatskartorna för 2017. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper. Med hjälp av kartorna går det att fokusera förebyggande åtgärder kring de platser som är mest utsatta. Läs mer här

Fastighetsägare i Järva firar 10 år

Det har nu gått 10 år sedan Fastighetsägare i Järva bildades. Föreningen har tagit fram en jubileumsskrift för att fira detta. Jubileumsskriften återfinns via länken: Fastighetsägare i Järva 10 år Det finns även möjlighet att få ett fysiskt exemplar av jubileumsskriften. Läs mer här

Uppdaterad fastighetsägarkarta Rinkeby

Fastighetsägarkartan över Rinkeby är nu uppdaterad med bostadsrättsföreningen Sunnanbyplan 3-9. Se alla våra fastighetsägarkartor via: Kartor Läs mer här

Trygghetscertifiering

Nu har föreningarna mellan fastighetsägare i Järva, Skärholmen, Rågsved och Hässelby/Vällingby utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Läs mer här

Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva

I slutet av juni skickades Fastighetsägare i Järvas nyhetsbrev nr 2 2017 ut. Läs nyhetsbrevet i sin helhet via länken nedan: Nyhetsbrev nr 2 2017 Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB