Medlem i Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva har idag 28 medlemmar som består av både hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och lokalfastighetsägare i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Tillsammans har föreningens medlemmar drygt 18 600 lägenheter. Som medlem i Fastighetsägare i Järva ges fastighetsägare en unik möjlighet till samarbeten och nätverk med andra fastighetsägare i samma område. Tillsammans kan fastighetsägarna ta sig an utmaningar och hjälpa varandra till utveckling och dra nytta av varandras goda erfarenheter och lösningar.

Föreningen erbjuder medlemmarna möjlighet att ansluta till ett antal olika tjänster som underlättar och ger kostnadseffektiv nytta. Föreningen samarbetar bl.a. kring bevakning, avfall, parkering och markskötsel. Syftet med föreningen är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. De gemensamma tjänsterna kompletteras av kontinuerlig seminarieverksamhet, utbildningar och nätverksträffar. Fastighetsägare i Järvas medlemmar består av olika typer av fastighetsägarare. Merparten av medlemmarna har fokus på bostäder i form av kommunala, och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar, men även fastighetsbolag med fokus på lokaler finns representerade i föreningen

Developed by Bob Reklambyrå AB