Array ( [0] => stdClass Object ( [created_at] => Tue Sep 25 16:43:51 +0000 2018 [id] => 1044628557778046976 [id_str] => 1044628557778046976 [text] => På trygghetsvandring i Husby https://t.co/TW93yBu8uc [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1044628524265623553 [id_str] => 1044628524265623553 [indices] => Array ( [0] => 29 [1] => 52 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/Dn9EG68X0AEyFGj.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/Dn9EG68X0AEyFGj.jpg [url] => https://t.co/TW93yBu8uc [display_url] => pic.twitter.com/TW93yBu8uc [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1044628557778046976/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 900 [resize] => fit ) [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1536 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 510 [resize] => fit ) ) ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1044628524265623553 [id_str] => 1044628524265623553 [indices] => Array ( [0] => 29 [1] => 52 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/Dn9EG68X0AEyFGj.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/Dn9EG68X0AEyFGj.jpg [url] => https://t.co/TW93yBu8uc [display_url] => pic.twitter.com/TW93yBu8uc [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1044628557778046976/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 900 [resize] => fit ) [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1536 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 510 [resize] => fit ) ) ) ) ) [source] => Twitter for Android [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 100 [friends_count] => 67 [listed_count] => 3 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 21 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 151 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => stdClass Object ( [id] => d56c5babcffde8ef [url] => https://api.twitter.com/1.1/geo/id/d56c5babcffde8ef.json [place_type] => city [name] => Stockholm [full_name] => Stockholm, Sweden [country_code] => SE [country] => Sweden [contained_within] => Array ( ) [bounding_box] => stdClass Object ( [type] => Polygon [coordinates] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [0] => 17.7601322 [1] => 59.2271383 ) [1] => Array ( [0] => 18.1999856 [1] => 59.2271383 ) [2] => Array ( [0] => 18.1999856 [1] => 59.4402037 ) [3] => Array ( [0] => 17.7601322 [1] => 59.4402037 ) ) ) ) [attributes] => stdClass Object ( ) ) [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 0 [favorite_count] => 5 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => no ) [1] => stdClass Object ( [created_at] => Wed Aug 22 12:05:17 +0000 2018 [id] => 1032237268206071808 [id_str] => 1032237268206071808 [text] => På lördag invigs nya Gullingeparken i Tensta med glass och aktiviteter under Parkernas dag. Parken är ett resultat… https://t.co/8miLJwaJcQ [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/8miLJwaJcQ [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1032237268206071808 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 116 [1] => 139 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 100 [friends_count] => 67 [listed_count] => 3 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 21 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 151 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 2 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [2] => stdClass Object ( [created_at] => Sat Aug 04 08:04:36 +0000 2018 [id] => 1025653717436190720 [id_str] => 1025653717436190720 [text] => RT @PatrikKronqvist: Hur svårt ska det egentligen vara att sätta stopp för bilmålvakterna? https://t.co/Tmw5xlSHoo https://t.co/uZ6BAn0L32 [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( [0] => stdClass Object ( [screen_name] => PatrikKronqvist [name] => Patrik Kronqvist [id] => 19334946 [id_str] => 19334946 [indices] => Array ( [0] => 3 [1] => 19 ) ) ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/Tmw5xlSHoo [expanded_url] => https://www.expressen.se/ledare/-hur-svart-ska-det-vara-att-stoppa-bilmalvakterna/ [display_url] => expressen.se/ledare/-hur-sv… [indices] => Array ( [0] => 91 [1] => 114 ) ) ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1024923692546105344 [id_str] => 1024923692546105344 [indices] => Array ( [0] => 115 [1] => 138 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [url] => https://t.co/uZ6BAn0L32 [display_url] => pic.twitter.com/uZ6BAn0L32 [expanded_url] => https://twitter.com/PatrikKronqvist/status/1024923706697625601/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [small] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [large] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) ) [source_status_id] => 1024923706697625601 [source_status_id_str] => 1024923706697625601 [source_user_id] => 19334946 [source_user_id_str] => 19334946 ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1024923692546105344 [id_str] => 1024923692546105344 [indices] => Array ( [0] => 115 [1] => 138 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [url] => https://t.co/uZ6BAn0L32 [display_url] => pic.twitter.com/uZ6BAn0L32 [expanded_url] => https://twitter.com/PatrikKronqvist/status/1024923706697625601/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [small] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [large] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) ) [source_status_id] => 1024923706697625601 [source_status_id_str] => 1024923706697625601 [source_user_id] => 19334946 [source_user_id_str] => 19334946 ) ) ) [source] => Twitter for Android [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 100 [friends_count] => 67 [listed_count] => 3 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 21 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 151 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [retweeted_status] => stdClass Object ( [created_at] => Thu Aug 02 07:43:48 +0000 2018 [id] => 1024923706697625601 [id_str] => 1024923706697625601 [text] => Hur svårt ska det egentligen vara att sätta stopp för bilmålvakterna? https://t.co/Tmw5xlSHoo https://t.co/uZ6BAn0L32 [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/Tmw5xlSHoo [expanded_url] => https://www.expressen.se/ledare/-hur-svart-ska-det-vara-att-stoppa-bilmalvakterna/ [display_url] => expressen.se/ledare/-hur-sv… [indices] => Array ( [0] => 70 [1] => 93 ) ) ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1024923692546105344 [id_str] => 1024923692546105344 [indices] => Array ( [0] => 94 [1] => 117 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [url] => https://t.co/uZ6BAn0L32 [display_url] => pic.twitter.com/uZ6BAn0L32 [expanded_url] => https://twitter.com/PatrikKronqvist/status/1024923706697625601/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [small] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [large] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) ) ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1024923692546105344 [id_str] => 1024923692546105344 [indices] => Array ( [0] => 94 [1] => 117 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DjlCqwgXoAAFers.jpg [url] => https://t.co/uZ6BAn0L32 [display_url] => pic.twitter.com/uZ6BAn0L32 [expanded_url] => https://twitter.com/PatrikKronqvist/status/1024923706697625601/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [small] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [large] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 638 [h] => 354 [resize] => fit ) ) ) ) ) [source] => TweetDeck [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 19334946 [id_str] => 19334946 [name] => Patrik Kronqvist [screen_name] => PatrikKronqvist [location] => Stockholm [description] => biträdande politisk redaktör @ExpressenLedare [url] => http://t.co/bTsNs0QouP [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/bTsNs0QouP [expanded_url] => http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/ [display_url] => expressen.se/ledare/patrik-… [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 5769 [friends_count] => 2066 [listed_count] => 75 [created_at] => Thu Jan 22 11:34:35 +0000 2009 [favourites_count] => 4456 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => [verified] => 1 [statuses_count] => 11865 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0DEED [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/3174972104/ddb31c9440bac3c04942da37ce41089e_normal.png [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/3174972104/ddb31c9440bac3c04942da37ce41089e_normal.png [profile_link_color] => 1DA1F2 [profile_sidebar_border_color] => C0DEED [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => 1 [has_extended_profile] => [default_profile] => 1 [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 12 [favorite_count] => 32 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [is_quote_status] => [retweet_count] => 12 [favorite_count] => 0 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [3] => stdClass Object ( [created_at] => Thu Jul 19 10:03:30 +0000 2018 [id] => 1019885434762088449 [id_str] => 1019885434762088449 [text] => Den 1 augusti startar Järva filmfestival på Spånga IP! https://t.co/TiAWYNFCYx [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1019885386791882752 [id_str] => 1019885386791882752 [indices] => Array ( [0] => 55 [1] => 78 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DidcWw9XkAANMRj.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DidcWw9XkAANMRj.jpg [url] => https://t.co/TiAWYNFCYx [display_url] => pic.twitter.com/TiAWYNFCYx [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1019885434762088449/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1465 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 486 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 858 [resize] => fit ) ) ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1019885386791882752 [id_str] => 1019885386791882752 [indices] => Array ( [0] => 55 [1] => 78 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/DidcWw9XkAANMRj.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/DidcWw9XkAANMRj.jpg [url] => https://t.co/TiAWYNFCYx [display_url] => pic.twitter.com/TiAWYNFCYx [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1019885434762088449/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1465 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 486 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 858 [resize] => fit ) ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 100 [friends_count] => 67 [listed_count] => 3 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 21 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 151 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 0 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [httpstatus] => 200 [rate] => stdClass Object ( [limit] => 900 [remaining] => 898 [reset] => 1542150850 ) )

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 28 medlemmar med tillsammans 18 600 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Nyheter

Fastighetsägare i Järva har deltagit i konferensen Crime and Fear in Public Places

En av barnens åtgärdspunkter på trygghetsvandringen, en mörk gångtunnel. Nätverket Säkra Platser har arrangerat internationell konferens om individens rätt till trygga offentliga miljöer på KTH Som en del i att skapa tryggare och säkrare platser för alla har Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva genomfört trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby som ett försök under maj 2018. Läs mer här

Material från Trygg Stadsplanering 11 april

Seminarium Trygg stadsplanering den 11 april – samlat material Den 11 april stod systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby – Vällingby Fastighetsägare, för ett välbesökt seminarium hos värden Fastighetsägarna Stockholm. Läs mer här

Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018

Den 20 mars höll Fastighetsägare i Järva sin föreningsstämma där vi bland annat valde in Åsa Steen, Svenska Bostäder, som ny ordförande. Här nedan hittar du protokoll från föreningsstämman, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018. Läs mer här

Developed by Bob Reklambyrå AB