Array ( [0] => stdClass Object ( [created_at] => Sat Jun 15 18:33:40 +0000 2019 [id] => 1139964204381810688 [id_str] => 1139964204381810688 [text] => Vi deltog i samtal om trygghet och säkerhet på Järvaveckan idag. För #fastighetsägare börjar det… https://t.co/LpIttrE9H3 [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [text] => fastighetsägare [indices] => Array ( [0] => 69 [1] => 85 ) ) ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/LpIttrE9H3 [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1139964204381810688 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 98 [1] => 121 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 30 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 174 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 0 [favorite_count] => 7 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [1] => stdClass Object ( [created_at] => Tue Jun 11 14:58:51 +0000 2019 [id] => 1138460593780854790 [id_str] => 1138460593780854790 [text] => Dags för Järvaveckan. På lördag 15/6 kl 15.15 är vår brottsförebyggare Lennart Levander på plats i panelen under e… https://t.co/MJbg5ljBbE [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/MJbg5ljBbE [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1138460593780854790 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 30 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 174 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 3 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [2] => stdClass Object ( [created_at] => Mon Jun 03 08:56:14 +0000 2019 [id] => 1135470234494734336 [id_str] => 1135470234494734336 [text] => Vi ser en tydlig nedgång i antal bostadsinbrott och utvärderar effekterna av våra #trygghetsbesiktningar i flerbost… https://t.co/2VQ40FQvDF [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [text] => trygghetsbesiktningar [indices] => Array ( [0] => 82 [1] => 104 ) ) ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/2VQ40FQvDF [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1135470234494734336 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 30 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 174 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 2 [favorite_count] => 3 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [3] => stdClass Object ( [created_at] => Fri May 24 14:08:12 +0000 2019 [id] => 1131924865328603136 [id_str] => 1131924865328603136 [text] => #Trygghetsvandringar tillsammans med staden, polisen & fastighetsägare är en inspektion av utemiljön & ett verktyg… https://t.co/geRg5g2vOb [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [text] => Trygghetsvandringar [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 20 ) ) ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/geRg5g2vOb [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1131924865328603136 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 125 [1] => 148 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 30 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 174 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 3 [favorite_count] => 9 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [httpstatus] => 200 [rate] => stdClass Object ( [limit] => 900 [remaining] => 899 [reset] => 1566085390 ) )

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 28 medlemmar med tillsammans 18 600 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Nyheter


Nedgång i antal bostadsinbrott

BID i Praktiken Föreningen Fastighetsägare i Järva ser en markant nedgång i antalet bostadsinbrott och vill därför utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter. Tanken är att studien ska ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Läs mer här

Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat. Läs mer här

Developed by Bob Reklambyrå AB