Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 23 medlemmar med tillsammans 17 500 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Trygghetsvandring Rinkeby

På tisdagen den 18 oktober genomfördes en trygghetsvandring i delar av Rinkeby. Under trygghetsvandringen medverkade representanter från fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, polisen och civilsamhället. Överlag såg den yttre miljön väldigt bra ut och det fanns flera exempel på bra belysning i området. Läs mer här
Developed by bob/it