Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 23 medlemmar med tillsammans 17 500 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Studiebesök i Malmö

Den 10 och 11 november 2016 var personal från fastighetshetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen och Rågsved på studiebesök i Helsingborg och Malmö. I Malmö hälsade vi på Fastighetsägare i Sofielund. Denna fastighetsägarförening arbetar utifrån konceptet BID, som i detta lokala fall står för Boende, integration och delaktighet. Läs mer här

Studiebesök i Helsingborg

Den 10 och 11 november 2016 var personal från fastighetshetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen och Rågsved på studiebesök i Helsingborg och Malmö. I Helsingborg hälsade vi på Helsingborgshem som berättade om deras trygghetscertifierade fastigheter.   Läs mer här
Developed by bob/it