Array ( [0] => stdClass Object ( [created_at] => Mon Nov 04 22:12:07 +0000 2019 [id] => 1191478257159462912 [id_str] => 1191478257159462912 [text] => Äntligen är pilotprojektet med trafikhinder för att få stopp på den olovliga fordonstrafiken på Sibeliusgången i Ak… https://t.co/SnsDtI1JLY [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/SnsDtI1JLY [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1191478257159462912 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 68 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 32 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 183 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [can_media_tag] => 1 [followed_by] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 3 [favorite_count] => 10 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [1] => stdClass Object ( [created_at] => Mon Oct 07 05:46:18 +0000 2019 [id] => 1181083307217494022 [id_str] => 1181083307217494022 [text] => Sara Björkeholm, jurist och Kristian Halldin, Polismyndigheten samtalar med Catarina Johansson Nyman om den nya lag… https://t.co/BGFPP5qdwS [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/BGFPP5qdwS [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1181083307217494022 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 68 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 32 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 183 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [can_media_tag] => 1 [followed_by] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 0 [favorite_count] => 2 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [2] => stdClass Object ( [created_at] => Wed Oct 02 17:26:22 +0000 2019 [id] => 1179447546332233728 [id_str] => 1179447546332233728 [text] => Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar https://t.co/SkLOA6rEfD [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/SkLOA6rEfD [expanded_url] => https://www.dagenssamhalle.se/debatt/gemensamma-problem-kraver-gemensamma-losningar-29482 [display_url] => dagenssamhalle.se/debatt/gemensa… [indices] => Array ( [0] => 48 [1] => 71 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 68 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 32 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 183 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [can_media_tag] => 1 [followed_by] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 6 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [3] => stdClass Object ( [created_at] => Tue Sep 24 16:58:47 +0000 2019 [id] => 1176541499871387649 [id_str] => 1176541499871387649 [text] => Trygghetsvandring i Husby denna vecka. https://t.co/CeWsigSB0Y [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1176541483102605313 [id_str] => 1176541483102605313 [indices] => Array ( [0] => 39 [1] => 62 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/EFPqPsvXkAEOFGy.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/EFPqPsvXkAEOFGy.jpg [url] => https://t.co/CeWsigSB0Y [display_url] => pic.twitter.com/CeWsigSB0Y [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1176541499871387649/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1536 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 900 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 510 [resize] => fit ) ) [features] => stdClass Object ( [large] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 560 [y] => 1136 [h] => 86 [w] => 86 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 860 [y] => 70 [h] => 144 [w] => 144 ) ) ) [medium] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 328 [y] => 665 [h] => 50 [w] => 50 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 503 [y] => 41 [h] => 84 [w] => 84 ) ) ) [small] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 185 [y] => 377 [h] => 28 [w] => 28 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 285 [y] => 23 [h] => 47 [w] => 47 ) ) ) [orig] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 560 [y] => 1136 [h] => 86 [w] => 86 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 860 [y] => 70 [h] => 144 [w] => 144 ) ) ) ) ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1176541483102605313 [id_str] => 1176541483102605313 [indices] => Array ( [0] => 39 [1] => 62 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/EFPqPsvXkAEOFGy.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/EFPqPsvXkAEOFGy.jpg [url] => https://t.co/CeWsigSB0Y [display_url] => pic.twitter.com/CeWsigSB0Y [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1176541499871387649/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 2048 [h] => 1536 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 1200 [h] => 900 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 680 [h] => 510 [resize] => fit ) ) [features] => stdClass Object ( [large] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 560 [y] => 1136 [h] => 86 [w] => 86 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 860 [y] => 70 [h] => 144 [w] => 144 ) ) ) [medium] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 328 [y] => 665 [h] => 50 [w] => 50 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 503 [y] => 41 [h] => 84 [w] => 84 ) ) ) [small] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 185 [y] => 377 [h] => 28 [w] => 28 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 285 [y] => 23 [h] => 47 [w] => 47 ) ) ) [orig] => stdClass Object ( [faces] => Array ( [0] => stdClass Object ( [x] => 560 [y] => 1136 [h] => 86 [w] => 86 ) [1] => stdClass Object ( [x] => 860 [y] => 70 [h] => 144 [w] => 144 ) ) ) ) ) ) ) [source] => Twitter for Android [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 112 [friends_count] => 68 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 32 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 183 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [can_media_tag] => 1 [followed_by] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 3 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [httpstatus] => 200 [rate] => stdClass Object ( [limit] => 900 [remaining] => 899 [reset] => 1574430562 ) )

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 28 medlemmar med tillsammans 18 600 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Nyheter

Nedgång i antal bostadsinbrott

BID i Praktiken Föreningen Fastighetsägare i Järva ser en markant nedgång i antalet bostadsinbrott och vill därför utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter. Tanken är att studien ska ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Läs mer här

Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat. Läs mer här

Råd för framtiden 2019

På Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) Råd för Framtiden i Göteborg i april deltog Ulf Malm från Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på ett seminarium om brottsförebyggande bebyggelseplanering. Läs mer här

Developed by Bob Reklambyrå AB