Array ( [0] => stdClass Object ( [created_at] => Fri Sep 13 14:09:28 +0000 2019 [id] => 1172512622509547522 [id_str] => 1172512622509547522 [text] => En trygghetsbesiktning av fastigheten är ett bra verktyg för fastighetsägare i arbetet att motverka brott och öka t… https://t.co/pkzpFRvZZH [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/pkzpFRvZZH [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1172512622509547522 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 111 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 31 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 179 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 3 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [1] => stdClass Object ( [created_at] => Wed Sep 11 07:03:02 +0000 2019 [id] => 1171680534763884544 [id_str] => 1171680534763884544 [text] => På trygghetsvandring i norra Rinkeby använder vi den utmärkta appen Tyck till! https://t.co/ahjz6GP7t3 [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( ) [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1171680528375984128 [id_str] => 1171680528375984128 [indices] => Array ( [0] => 79 [1] => 102 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/EEKlO5QXsAAk_a0.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/EEKlO5QXsAAk_a0.jpg [url] => https://t.co/ahjz6GP7t3 [display_url] => pic.twitter.com/ahjz6GP7t3 [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1171680534763884544/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 996 [h] => 2048 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 331 [h] => 680 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 584 [h] => 1200 [resize] => fit ) ) ) ) ) [extended_entities] => stdClass Object ( [media] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1171680528375984128 [id_str] => 1171680528375984128 [indices] => Array ( [0] => 79 [1] => 102 ) [media_url] => http://pbs.twimg.com/media/EEKlO5QXsAAk_a0.jpg [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/media/EEKlO5QXsAAk_a0.jpg [url] => https://t.co/ahjz6GP7t3 [display_url] => pic.twitter.com/ahjz6GP7t3 [expanded_url] => https://twitter.com/Jarvafast/status/1171680534763884544/photo/1 [type] => photo [sizes] => stdClass Object ( [thumb] => stdClass Object ( [w] => 150 [h] => 150 [resize] => crop ) [large] => stdClass Object ( [w] => 996 [h] => 2048 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [w] => 331 [h] => 680 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [w] => 584 [h] => 1200 [resize] => fit ) ) ) ) ) [source] => Twitter for Android [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 111 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 31 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 179 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 3 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [2] => stdClass Object ( [created_at] => Wed Sep 04 17:09:32 +0000 2019 [id] => 1169296447981989888 [id_str] => 1169296447981989888 [text] => På tio år har an talet anmälda bostadsinbrott i Järva sjunkit från tre om dagen till ett i veckan, vilket är mindre… https://t.co/CJY204vvkI [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/CJY204vvkI [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1169296447981989888 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 111 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 31 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 179 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 1 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [3] => stdClass Object ( [created_at] => Fri Aug 23 13:21:49 +0000 2019 [id] => 1164890486722707456 [id_str] => 1164890486722707456 [text] => Lägenhetsinbrotten har sjunkit rejält i Järva. Helt, rent & snyggt är bidragande orsaker. Trygghetsbesiktningar är… https://t.co/2UGZNz7Ffe [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/2UGZNz7Ffe [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/1164890486722707456 [display_url] => twitter.com/i/web/status/1… [indices] => Array ( [0] => 121 [1] => 144 ) ) ) ) [source] => Twitter Web App [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 111 [friends_count] => 69 [listed_count] => 4 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 31 [utc_offset] => [time_zone] => [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 179 [lang] => [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1513248723 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 5 [favorite_count] => 6 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [httpstatus] => 200 [rate] => stdClass Object ( [limit] => 900 [remaining] => 899 [reset] => 1569044884 ) )

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 28 medlemmar med tillsammans 18 600 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Nyheter

Nedgång i antal bostadsinbrott

BID i Praktiken Föreningen Fastighetsägare i Järva ser en markant nedgång i antalet bostadsinbrott och vill därför utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter. Tanken är att studien ska ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Läs mer här

Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat. Läs mer här

Råd för framtiden 2019

På Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) Råd för Framtiden i Göteborg i april deltog Ulf Malm från Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på ett seminarium om brottsförebyggande bebyggelseplanering. Läs mer här

Developed by Bob Reklambyrå AB