Array ( [0] => stdClass Object ( [created_at] => Tue Sep 05 14:16:36 +0000 2017 [id] => 905072176239398912 [id_str] => 905072176239398912 [text] => De lokala fastighetsägarföreningarna i Stockholm har tagit fram en trygghetscertifiering för bostadsfastigheter. https://t.co/cWLAdnTxdU [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/cWLAdnTxdU [expanded_url] => http://www.jarvafast.se/2017/09/trygghetscertifiering [display_url] => jarvafast.se/2017/09/tryggh… [indices] => Array ( [0] => 113 [1] => 136 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 82 [friends_count] => 68 [listed_count] => 0 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 12 [utc_offset] => 7200 [time_zone] => Amsterdam [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 134 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1398691497 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 5 [favorite_count] => 5 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [1] => stdClass Object ( [created_at] => Fri Aug 18 12:02:53 +0000 2017 [id] => 898515543887671296 [id_str] => 898515543887671296 [text] => Stockholmdirekt har följt upp vårens trygghetsvandring i Husby. https://t.co/5EjDLOd0sS [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/5EjDLOd0sS [expanded_url] => http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vad-har-hant-pa-gatorna-sedan-maj/repdpnqho!qN4XjihKBiknCsFGGTQSfg/ [display_url] => stockholmdirekt.se/nyheter/vad-ha… [indices] => Array ( [0] => 64 [1] => 87 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 82 [friends_count] => 68 [listed_count] => 0 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 12 [utc_offset] => 7200 [time_zone] => Amsterdam [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 134 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1398691497 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 1 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [2] => stdClass Object ( [created_at] => Fri Aug 18 11:56:31 +0000 2017 [id] => 898513939989921793 [id_str] => 898513939989921793 [text] => Fastighetsägare i Järva arbetar med uppdatering av trygghetschecklista tillsammans med säkerhetskonsulterna Kent Pi… https://t.co/HGZXInpYZt [truncated] => 1 [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/HGZXInpYZt [expanded_url] => https://twitter.com/i/web/status/898513939989921793 [display_url] => twitter.com/i/web/status/8… [indices] => Array ( [0] => 117 [1] => 140 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 82 [friends_count] => 68 [listed_count] => 0 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 12 [utc_offset] => 7200 [time_zone] => Amsterdam [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 134 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1398691497 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 0 [favorite_count] => 2 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [3] => stdClass Object ( [created_at] => Thu Jun 15 06:31:50 +0000 2017 [id] => 875239405690261504 [id_str] => 875239405690261504 [text] => RT @LottaViden: Linnea ska smycka vägg i Rågsved https://t.co/xdgKkOdek4 [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( [0] => stdClass Object ( [screen_name] => LottaViden [name] => Lotta Vidén [id] => 365956531 [id_str] => 365956531 [indices] => Array ( [0] => 3 [1] => 14 ) ) ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/xdgKkOdek4 [expanded_url] => http://www.familjebostader.com/hyresgast/aktuellt/nyheter2/2017/linnea-ska-smycka-vagg-i-ragsved/ [display_url] => familjebostader.com/hyresgast/aktu… [indices] => Array ( [0] => 49 [1] => 72 ) ) ) ) [source] => Twitter for Android [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 2313849978 [id_str] => 2313849978 [name] => Järvafast [screen_name] => Jarvafast [location] => Tensta [description] => Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i Järva [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [entities] => stdClass Object ( [url] => stdClass Object ( [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => http://t.co/tLA0j7HXCe [expanded_url] => http://www.jarvavafast.se [display_url] => jarvavafast.se [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 22 ) ) ) ) [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 82 [friends_count] => 68 [listed_count] => 0 [created_at] => Mon Jan 27 15:37:47 +0000 2014 [favourites_count] => 12 [utc_offset] => 7200 [time_zone] => Amsterdam [geo_enabled] => 1 [verified] => [statuses_count] => 134 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0E08D [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => 1 [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/448076831971737600/Cez5SMvK_normal.jpeg [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/2313849978/1398691497 [profile_link_color] => 0084B4 [profile_sidebar_border_color] => FFFFFF [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => [has_extended_profile] => [default_profile] => [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [retweeted_status] => stdClass Object ( [created_at] => Wed Jun 14 14:21:57 +0000 2017 [id] => 874995328323379201 [id_str] => 874995328323379201 [text] => Linnea ska smycka vägg i Rågsved https://t.co/xdgKkOdek4 [truncated] => [entities] => stdClass Object ( [hashtags] => Array ( ) [symbols] => Array ( ) [user_mentions] => Array ( ) [urls] => Array ( [0] => stdClass Object ( [url] => https://t.co/xdgKkOdek4 [expanded_url] => http://www.familjebostader.com/hyresgast/aktuellt/nyheter2/2017/linnea-ska-smycka-vagg-i-ragsved/ [display_url] => familjebostader.com/hyresgast/aktu… [indices] => Array ( [0] => 33 [1] => 56 ) ) ) ) [source] => Twitter Web Client [in_reply_to_status_id] => [in_reply_to_status_id_str] => [in_reply_to_user_id] => [in_reply_to_user_id_str] => [in_reply_to_screen_name] => [user] => stdClass Object ( [id] => 365956531 [id_str] => 365956531 [name] => Lotta Vidén [screen_name] => LottaViden [location] => Stockholm [description] => Tjänsteman dagtid och nyfiken på det mesta som sker runt omkring mig. Mina inlägg är reflektioner från arbete och fritid. [url] => [entities] => stdClass Object ( [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [protected] => [followers_count] => 131 [friends_count] => 198 [listed_count] => 0 [created_at] => Thu Sep 01 09:39:35 +0000 2011 [favourites_count] => 210 [utc_offset] => 7200 [time_zone] => Stockholm [geo_enabled] => [verified] => [statuses_count] => 834 [lang] => sv [contributors_enabled] => [is_translator] => [is_translation_enabled] => [profile_background_color] => C0DEED [profile_background_image_url] => http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_image_url_https] => https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png [profile_background_tile] => [profile_image_url] => http://pbs.twimg.com/profile_images/1524790224/Lotta_Wid_n_webb_normal.jpg [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1524790224/Lotta_Wid_n_webb_normal.jpg [profile_link_color] => 1DA1F2 [profile_sidebar_border_color] => C0DEED [profile_sidebar_fill_color] => DDEEF6 [profile_text_color] => 333333 [profile_use_background_image] => 1 [has_extended_profile] => [default_profile] => 1 [default_profile_image] => [following] => [follow_request_sent] => [notifications] => [translator_type] => none ) [geo] => [coordinates] => [place] => [contributors] => [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 1 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [is_quote_status] => [retweet_count] => 1 [favorite_count] => 0 [favorited] => [retweeted] => [possibly_sensitive] => [lang] => sv ) [httpstatus] => 200 [rate] => stdClass Object ( [limit] => 900 [remaining] => 899 [reset] => 1508291624 ) )

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell intresseförening som samlar bostadsrättsföreningar, privata, allmännyttiga och kommersiella fastighetsägare i stadsdelarna kring Järvafältet. Idag har vi 26 medlemmar med tillsammans 18 600 bostäder. Föreningens syfte är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare och bättre Järva. Förutom trygghet och trivsel finns många andra frågor att arbeta med – en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Välkommen till vår hemsida! Du kan även hitta oss på Twitter.

Nyheter

Trygghetscertifiering

Nu har föreningarna mellan fastighetsägare i Järva, Skärholmen, Rågsved och Hässelby/Vällingby utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Läs mer härDeveloped by Bob Reklambyrå AB